[česky]    
deutsch  
english   


To vše jsem vám   
říkal v obrazech   
(Jan 16, 25)   

O bienále

Návaznost

Při prvním ročníku Bienále s mottem „Sestoupení do zahrady“ bylo na jaře 2007 vystaveno zhruba sto dvacet děl (malba, kresba, grafika, ilustrace, fotografie, keramika), která darovalo více než šedesát umělců různých generací. Přímý elektronický prodej vynesl 700.000 Kč, které byly věnovány na budování denního a týdenního stacionáře pro mladé lidi s kombinovaným postižením ve středisku Diakonie ČCE v Praze 13.

Druhý ročník Bienále s volným tématem „I noc se stane světlem“ proběhl v dubnu 2009, v době českého předsednictví v EU. Proto byli přizváni také umělci ze zahraničí. Bienále mělo podobný formát jako první ročník (návazné výstavy ve Stodůlkách a Dejvicích, úvodní koncert s dobročinnou aukcí, další doprovodné programy) a přineslo 850.000 Kč, díky nimž byl projekt stacionáře dokončen a v září 2009 i úspěšně zprovozněn.

Třetí ročník Bienále pro Diakonii s tématem „Dejte nám místo ve svém srdci“ se uskutečnil od 30. září do 10. října. Výtěžek byl věnován na potřeby Střediska Diakonie ve Stodůlkách.

Čtvrtý ročník Bienále pro Diakonii se poprvé uskutečnil v Brně a motto znělo: "Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci,". Navázal na úspěšnost Bienále pořádaných v Praze – Dejvicích. Akce se konala v Blahoslavově domě na Lidické 79. Výtěžek akce organizátoři věnovali na výstavbu Chráněného bydlení Nosislav. To bude sloužit seniorům a lidem s tělesným zdravotním postižením ve věku nad 40 let. Provoz zařízení zajistí Diakonie ČCE - středisko v Brně ve spolupráci s Farním sborem Nosislav.

Dobrovolnictví, financování a technické zajištění

Celý projekt Bienále je založen na práci nehonorovaných dobrovolníků, kteří však přispívají nejen svým volným časem a elánem, ale také svými profesionálními schopnostmi. Organizátoři Bienále doufají, že vložené dobrovolnické aktivity přinesou dobré ovoce v podobě spokojených návštěvníků a dobrého výnosu ve prospěch podporovaného projektu.

Pořadatelem V. ročníku Bienále je Diakonie ČCE – středisko v Brně, které uhradí výdaje spojené s přípravou. Do příprav akce se taktéž zapojí všechny brněnské sbory, které nemalou mírou přispějí na organizaci akce, stejně tak evangelický sbor v Nosilavi. Bienále proběhne v prostorách Blahoslavova domu II. brněnského evangelického sboru, které poskytne technické zázemí pro přípravu projektu. Dále se snažíme oslovit sponzory a získat partnery pro samotnou realizaci Bienále i jeho propagaci.


Záštitu nad Bienále pro Diakonii převzali:
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Stanislav Juránek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Petr Vokřál, primátor města Brna
Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna