[česky]    
deutsch  
english   


To vše jsem vám   
říkal v obrazech   
(Jan 16, 25)   

Blanka ŠPERKOVÁ

Blanka Šperková absolvovala Strednou školu umeleckého priemyslu v Bratislavě, Akademii múzických uměni (ateliér loutkového výtvarnictví) v Praze, Vysokou školu umělecko-průmyslovou (ateliér televizní a filmové grafiky, prof. Adolf Hofmeister) v Praze.
Od roku 1970 začala experimentovat s drátem. Od roku 1976 pracuje intenzivněji s tímto materiálem (inspirovaná dávnou tradicí slovenských dráteníků, i když neužívá jejich technologii, ale vyvinula si vlastní techniku pletení bez jehlic či jiných nástrojů). Se svým minimalistickým používáním jednoho očka se dokáže vyjádřit jak v animovaném filmu, ve slepotiskové a monotypové grafice, ve volné plastice, tak i ve šperku. Tematické zaměření její práce směřuje od realističtější formy (figurativní, části lidského těla, zvířecí motivy) ke stylizovanějším formám, vždy však s jasným literárním podtextem. Využívá specifické vlastnosti drátěného přediva: vzdušnost, transparentnost, možnost vrstvit tvary do sebe a při instalaci se snaží využívat světla a stínu jako hlavního expresivního prvku. Účastní se mnoha kolektivních i sólových projektů doma i v zahraničí. Obdržela řadu ocenění v různých oblastech své činnosti. Je zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí.

Lidská kapka


technika:
formát: 25x50
signatura:
vročení:
žánr:
cena: 15 000 Kč
z toho na Diakonii ČCE: 100%

» Rezervováno - již nelze objednat    » zvětšit