[česky]    
deutsch  
english   


To vše jsem vám   
říkal v obrazech   
(Jan 16, 25)   

Jitka ŠTENCLOVÁ

Jitka Štenclová (1952) je česká akademická malířka a textilní výtvarnice, členka Umělecké besedy. Žije a pracuje v Praze. Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze (SUPŠ) 1968-1972 (malbu u Aloise Vitíka) a Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, 1972-1977 (textil u Bohuslava Felcmana). Její tvorba byla představena na mnoha samostatných i kolektivních výstavách doma (např. Mánes 2009) i v zahraničí (Londýn 1972, Annecy 1978, Brusel 1985, Göteborg 1989, Audabiac 2004, Hamburk 2009, 2010) aj. Je zastoupena mezi jinými v Národní galerii v Praze, v Powerhouse v australském Sydney i v královských sbírkách belgického Musées Royaux d'Art et d'Histoire v Bruselu. V roce 1982 získala II. cenu na III. Quadrienále uměleckých řemesel v Erfurtu a v roce 2005 byla vyznamenána Cenou Paprsky humanity za významný přínos k projektu Uměním ke svobodě, zaměřeném na děti z dětských domovů. Je pravidelnou přispěvatelkou do humanitárních aukcí (Konto bariéry aj.). Je manželkou prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc. a matkou čtyř dětí, má osm vnoučat.

no title A (2013)


technika:
formát: 22x31 vč. pasparty
signatura:
vročení:
žánr:
cena: 1 500 Kč
z toho na Diakonii ČCE: 100%

» Rezervováno - již nelze objednat    » zvětšit

no title B


technika:
formát: 31x22 vč. pasparty
signatura:
vročení:
žánr:
cena: 1 500 Kč
z toho na Diakonii ČCE: 100%

» možno objednat     » zvětšit