[česky]    
deutsch  
english   


To vše jsem vám   
říkal v obrazech   
(Jan 16, 25)   

Marie PLOTĚNÁ

Marie Plotěná (1946) malířka, kreslířka, karikaturistka. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu Masarykovy university.
Je členkou Sdružení Q, České unie karikaturistů, Sdružení Bienále Brno, Unie výtvarných umělců a Federace evropských karikaturistů.
Její kreslený humor byl publikován v mnoha periodikách u nás i v zahraničí.
Pro kreslený humor Marie Plotěné je příznačná jednoduchá obrysová lineární kresba, bez stínování, jíž dosahuje výrazové čistoty a řádu. Vtip je mimo jiné založen i na mnohovýznamovosti slov, nebo na jejich doslovné interpretaci či na absurdních situacích parodujících lidské činnosti.
Druhou významnou oblastí její tvorby jsou drásané pastely. Vznikají autorčinou unikátní technikou, při níž je papír drsněn ostrým hrotem: výsledkem je struktura působící jako nízký reliéf. Jejich lyrický výtvarný humor je obdobný jako v kresbách, jejich skladba je však složitější.
V osobité syntéze spojuje Marie Plotěná prostotu výrazu s bohatstvím nápadu od devadesátých let rozšířených o netradičně traktované biblické náměty.
Tvorba Marie Plotěné byla prezentována na celé řadě výstav, jak samostatných , tak i skupinových, jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí. Dosud absolvovala sedmdesát sedm autorských výstav a více jak dvě stě výstav skupinových.
Často byla úspěšně konfrontována s díly našich i zahraničních umělců, zejména autorů kresleného humoru.
Za svou tvorbu Marie Plotěná získala 23 ocenění, patnáct obdržela na domácí scéně a osm v zahraničí.

Čas rozkvetlých trnkových plání (2005)


technika: drásavý pastel
formát: 43x35 vč. rámu
signatura: ano
vročení: ano
žánr:
cena: 8 500 Kč
z toho na Diakonii ČCE: 70%

» Rezervováno - již nelze objednat    » zvětšit

Černobílé z nebe (1991)


technika: drásavý pastel
formát: 33x42 vč. rámu
signatura:
vročení:
žánr:
cena: 8 500 Kč
z toho na Diakonii ČCE: 70%

» možno objednat     » zvětšit