[česky]    
deutsch  
english   


To vše jsem vám   
říkal v obrazech   
(Jan 16, 25)   

Pavel REJCHRT

Pavel Rejchrt (1942) už kolem svých 14 let začal se zaujetím kreslit sám pro sebe a o něco později i malovat. Po tříletém soukromém školení u prof. Kytky (výtvarná škola na Holkařově nám. v Praze) se v 17 letech přihlásil k přijímacím zkouškám na AVU. V roce 1959 složil úspěšně zkoušky do přípravky Akademie. Po měsíci však bylo toto přijetí z kádrových důvodů (otec kazatel) zrušeno. Vystudoval tedy Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze. V roce 1966 byl přijat na základě předložených obrazů do tehdejšího Svazu československých výtvarných umělců (SČSVU) jako kandidát. V roce 1970 se definitivně rozhodl pro dráhu volného umělce. Po krušných prvních letech se mu otevřela možnost obživy občasným restaurováním sgrafit, nástěnných maleb, záklopových stropů. Tuto činnost ukončil v roce 1991. Souběžně s malováním psal především verše, lyrické reflexe v próze, básnicko-dramatické dialogy.

Z Jižních Čech (2004)


technika: pastel
formát: 62x43
signatura: ano
vročení: ano
žánr: krajina
cena: 3 500 Kč
z toho na Diakonii ČCE: 100%

» možno objednat     » zvětšit