[česky]    
deutsch  
english   


To vše jsem vám   
říkal v obrazech   
(Jan 16, 25)   
Výtěžek dobročinné aukce je 129 400,- Kč. Doposud se prodaly obrazy za 150 300,- Kč. Děkujeme!


Obrazy můžete objednávat do konce listopadu.

BIENÁLE PRO DIAKONII 2015

V. Bienále pro Diakonii proběhne od 11. do 15. listopadu 2015 v Brně.

Téma Bienále: „To vše jsem vám říkal v obrazech“ Jan 16,25

Místo konání výstavy i doprovodných programů bude Blahoslavův dům na Lidické 79.

Vernisáž prodejní výstavy spolu s dobročinnou aukcí a koncertem proběhne 11. listopadu 2015.

Všechna díla, která umělci na Bienále poskytli, jsou prezentována v on-line katalogu na tomto webu.

Bienále pro Diakonii je charitativní kulturní projekt. I. ročník Bienále se uskutečnil na jaře roku 2007, II. ročník na jaře 2009, III. ročník na podzim roku 2011 a IV. před dvěma lety v Brně v prostorách Blahoslavova domu.

Cílem projektu je představit diakonickou práci s handicapovanými členy společnosti; nabídnout setkání s výtvarným uměním, které je svým obsahem či svými tvůrci spojeno s křesťanstvím; a v neposlední řadě získat prostředky na rozšíření služeb brněnského střediska Diakonie ČCE a výstavbu Chráněného bydlení v Nosislavi. Výtěžek V. ročníku Bienále pro Diakonii bude použit na spolufinancování výstavby Chráněného bydlení Nosislav. Projekt Chráněného bydlení můžete sledovat na webové stránce nosislav.diakonie.cz.