[česky]    
deutsch  
english   


To vše jsem vám   
říkal v obrazech   
(Jan 16, 25)   

Jan VALER

Jan Valer: Nakolik si vzpomínám, bylo mým prvním výraznějším výtvarným počinem pokreslení zdí kuchyně v raném dětství.
Později jsem kreslil a maloval všechno, co jsem viděl kolem sebe (např. z na prázdninách na vesnici jsem pravidelně kreslil obrázky traktorů, vleček, kombajnů, cisteren, atd...). Největší zábavou v průběhu vyučování bylo kreslení do školních sešitů a učebnic. Po univerzitních studiích mne zájem o výtvarné umění přitáhl do večerních kurzů kresby, malby a sochařství Aleše Chalupy v Brně.
Moje tvorba prošla za posledních několik let mnoha fázemi a stále se nedá říct, že by se ustálila v nějakém stylu. Je to i tím, že se snažím o to, aby byla forma maximálně podřízena momentálním pocitům, postojům, vnímání světa okolo i svého vnitřního. Vlastně ani nechci zůstat v jedné škatulce stylu, ale baví mě nacházet nový výraz pro svou práci.

Job (2014)


technika:
formát: 66x90
signatura:
vročení:
žánr:
cena: 18 000 Kč
z toho na Diakonii ČCE: 90%

» Rezervováno - již nelze objednat    » zvětšit