[česky]    
deutsch  
english   


To vše jsem vám   
říkal v obrazech   
(Jan 16, 25)   

Václav SOKOL

Václav Sokol (1938) vystudoval střední výtvarnou školu v Praze (1953-57). Pracoval ve Strahovské knihovně Památníku národního písemnictví (1959-67) a jako grafik v podniku Stavby silnic a železnic (1971-89). Nyní ilustrátor (Čtení z Bible, Poselství Ježíšovo, Tři kázání o Jonášovi od Svatopluka Karáska, doprovodné ilustrace k nedávno vydanému českému překladu Jeruzalémské bible) a úpravce knih a časopisů (AMU, Divadelní ústav, Triáda). Od roku 1976 vystavoval perokresby, pastely a kresby uhlem v Praze a několika českých městech, také v českých centrech v Paříži (2007) a Kyjevě (2008). Žije v Praze.

Loďka na břehu (2011)


technika: kresba uhlem a pastelem na papíře
formát: 70x100
signatura:
vročení:
žánr:
cena: 9 000 Kč
z toho na Diakonii ČCE: 100%

» Rezervováno - již nelze objednat    » zvětšit